Jurjen Nouhet
Lead Marketeer

CFO Survey: waarom haalt slechts 14% van CFO’s waarde uit zijn data?

CFO_Survey_Cover

Afgelopen januari vroegen wij aan een grote groep CFO’s in Nederland hoeveel ze budgetteren voor hun data projecten in 2023, waar ze in gaan investeren en hoeveel waarde ze nu uit hun data halen. 44 CFO’s gaven uitgebreid antwoord.

Met een opmerkelijk inzicht: CFO’s zijn voornamelijk bezig om meer te gaan sturen op data, zien hun grootste uitdagingen op gebied van mensen en cultuur; maar ze investeren voornamelijk in software.

Tegelijkertijd vallen drie statistieken meteen op:

  1. Slechts 14% geeft aan echt waarde te halen uit zijn data
  2. Slechts 9% heeft een data strategie op papier en gecommuniceerd met het MT
  3. Organisaties die veel waarde halen uit hun data, investeren tot 3x zoveel dan organisaties die er weinig waarde uit halen

Met dit artikel zoomen we in op de analyse.

Over het survey

All Your BI heeft dit survey uitgevoerd in samenwerking met Greyt, het CFO collectief van Nederland. De vragenlijst is persoonlijk verstuurd naar het gezamenlijke netwerk van CFO’s. In totaal hebben 44 CFO’s deelgenomen door uitgebreid in te gaan op onze vragen lijst. In deze groep zitten CFO’s van organisatie tussen de 5M en 25M omzet (44%), 26M en 250M omzet (49%) en 251+ M omzet(7%), uit diverse branches.

Hoeveel budgetteren CFO’s voor data projecten?

De antwoorden lopen ver uiteen. Van 0,01% tot 15% van de jaarlijkse omzet. Hierin rekenen wij mee alle kosten voor het Business Intelligence(BI) team, investeringen ter bevordering van een data gedreven cultuur, alle BI-software, BI-licentiekosten plus kosten voor externe BI leveranciers.

84% van de CFO’s investeren tussen de 0.01% en 1% van hun jaaromzet in BI projecten. Slechts twee CFO’s investeren meer dan 5%. Wat veroorzaakt deze grote verschillen?

De eerste gedachte luidde dat de hoogte van de investering een verband zou hebben met het bezit van een datastrategie. Dat leek na de analyse minder evident. Hoewel ze gemiddeld 6.7% investeren, heeft dit vooral te maken met twee uitschieters.

Door de beschikbare data te analyseren vanuit verschillende dimensies zoals onder andere organisatieomvang, omzet, doelstellingen en branches, zien we op één dimensie een duidelijke relatie: Organisaties die aangeven waarde te halen uit hun data (met de hoogste score van 4 op 5), investeren gemiddeld 3.9%, ten opzichten van 1.9% (score 3/5), 1.4% (score 2/5) en 1.2% (score 1/5).

Wat zijn de doelstellingen en waar investeren CFO’s in?

In onze survey hebben wij aan de CFO’s gevraagd wat de Business Intelligence doelstellingen voor 2023 zijn en waar het meest in wordt geïnvesteerd.

77% van de respondenten heeft een doelstelling geformuleerd in de 3 onderstaande thema’s:

  1. Meer gaan sturen op data 32%
  2. BI implementeren en/of uitbreiden        27%
  3. Geen doelstelling geformuleerd 18%

Als we vervolgens kijken waarin wordt geïnvesteerd, zien we dat ook hier 77% van de respondenten investeert in 3 categorieën:

  1. Software & BI tooling 41%
  2. Data team uitbreiding 20%
  3. Geen investeringen, puur onderhoudt 16%

Wat ons hier als Business Intelligence agency opvalt is de enorme focus op software & BI tooling.

Onze ervaring is namelijk dat het andersom is. Wij zien dat organisaties die heel succesvol waarde uit hun data halen en de organisatie aansturen op data niet meer dan 10% van hun budget investeren in software, BI tooling & licenties. 90% zou daarmee zitten in het data team, opleiden van mensen en de cultuurverandering binnen de gehele organisatie. Oftewel, zorgen dat iedereen data gaat gebruiken om snellere en slimmere beslissingen te maken.

Dat brengt ons op de vraag uit de survey: wat zien de CFO’s als hun grootste uitdaging komend jaar?

Wat zien CFO’s als hun grootste BI-uitdaging in 2023?

De antwoorden lijken op het eerste oog erg uiteen te lopen. Dat is opzicht niet heel bijzonder, organisaties verschillen nu eenmaal. Maar als BI-club zien wij hier eigenlijk één grote uitdaging (geel-tinten): de mensen meekrijgen in een cultuur waar data centraal staat in de besluitvorming.

Slechte kwaliteit van data? Dat is in 95% van de gevallen een indicatie dat processen niet juist zijn ingericht, bronsystemen worden misbruikt of dat er geen ownership op rapportes of KPI’s zit bij de mensen die data invoeren. Een gebrek aan kwaliteit van data is een mensen uitdaging.

Draagvlak, team capaciteit, de juiste mensen vinden en behouden, processen goed inrichten, het juiste inzicht realiseren, implementatie van BI in de organisatie, opleiden van mensen… allemaal een mensen uitdaging.

Als wij naar deze cijfers kijken, dan zien wij dat 91% van alle uitdagingen, mensen uitdagingen zijn. En dat is logisch want Business Intelligence raakt over alle lagen van de organisatie de processen, de manier van werken, ownership en de accountability van mensen. Dat vraagt om verandermanagement, om cultuur verandering.

Hoe zit het met de data gedreven cultuur?

Wij vroegen aan alle CFO’s wat hun belangrijkste acties waren om de data gedreven cultuur te bevorderen.

Slechts 1 op de 3 CFO’s heeft acties gepland staan ter bevordering van een data gedreven cultuur. Een beeld dat niet overeenkomt met de geschetste uitdagingen voor 2023. In het geel hebben wij alle antwoorden geplot die gericht zijn om te werken aan mensen & cultureel gerelateerde uitdagingen.

Dit wekt bij ons een hele hoop vragen op en enige zorgen.

Conclusie: CFO’s zijn teveel bezig met technische oplossingen

De hoeveelheid die in Business Intelligence wordt geïnvesteerd verast ons niet. Al jaren zien wij een soortgelijk beeld van een meerderheid die onder de 1% investeert en een klein groepje die er meer resources voor beschikbaar maakt.

Als we terugkomen op de vraag waarom slechts 14% waarde haalt uit zijn data, dan durven wij hier vrij snel een conclusie te trekken. Er wordt veel te weinig geïnvesteerd in de mensen en cultuurverandering. Het gebrek aan een heldere data strategie speelt hier waarschijnlijk een rol in. Want aan het einde van de dag maak de techniek de data beschikbaar, maar zijn het de mensen die de data moeten gebruiken om er daadwerkelijk waarde uit te halen.

We sluiten dit stuk af de gouden tip van een van de CFO respondenten:

” Business Intelligence is not a project but a way of life. “


Meer weten over dit project?

ayb4nov-513s
ayb4nov-513s

Jurjen Nouhet

Lead Marketeer