Binnen 4 dagen inzicht in de productie, verkoop en facturatie

Cyclotron

Cyclotron produceert en ontwikkelt radioactief materiaal voor medische toepassingen. De producten worden toegepast in Oncologie, Neurologie en Cardiologie. De huidige rapportages zijn veelal in Excel en tijdrovend. De organisatie mist inzichten in de productie- en Finance prestaties en wil weten of Power BI de juiste tool is om dat inzicht te realiseren. 

Doelstelling: Géén tijdrovende Excel rapportages meer en integraal inzicht over de verschillende processen. Cyclotron wil weten wat de verhouding is tussen de begrotingen, de daadwerkelijke productie en uiteindelijke facturatie.

Power BI Proof Of Concept

Let op: alle data in onderstaande dashboards zijn volledig geanonimiseerd. De getallen hebben geen relatie met de daadwerkelijke situatie bij Cyclotron en dienen enkel ter illustratie.

KPI Dashboard voor een helicopterview

Let op: alle data in onderstaande dashboards zijn volledig geanonimiseerd. De getallen hebben geen relatie met de daadwerkelijke situatie bij Cyclotron en dienen enkel ter illustratie.

Om te sturen op de cijfers ontwikkelen wij standaard een KPI dashboard waarmee de belangrijkste management vragen beantwoorden worden. Voor Cyclotron is dat een combinatie van financiële, productie en logistieke KPI’s. Zo is Cyclotron 24/7 in staat om te zien hoe ze er op dat moment voor staan en vragen te beantwoorden zoals: 

  • Leveren we de producten op tijd?
  • Factureren we alles wat ook geproduceerd wordt?
  • Hoe ver zitten we qua omzet van de target?
  • Hoeveel hebben we tot nu toe geproduceerd?

Onder liggend aan het KPI Dasboard zitten de detail rapportages waarin verder ingezoomd kan worden op de data, trends en ontwikkelingen.

Omzetoverzicht Dashboard

Let op: alle data in onderstaande dashboards zijn volledig geanonimiseerd. De getallen hebben geen relatie met de daadwerkelijke situatie bij Cyclotron en dienen enkel ter illustratie.

Het omzetoverzicht dashboard geeft inzicht in de verkoopprestaties en omzetontwikkeling, per jaar. De rapportage maakt het mogelijk om in te zoomen over verschillende periodes, bovenin zie je het verloop van de omzet per maand. Daar kan men weer verder op inzoomen tot op dag niveau. 

Linksonder is een overzicht van de top 10 klanten, in de huidige selectie van het jaar 2019. Het rapportage is interactief, oftewel wanneer er in een ander deel van het dashboard een selectie wordt gedaan vertaalt dit zich automatisch door naar de andere overzichten. Zo kun je niet alleen je top 10 klanten zien van heel 2019 maar ook van een specifieke maand.  

Dankzij de hoge mate van detail van de data is het voor Cyclotron zelfs mogelijk om de omzet terug te herleiden naar specifieke productie batches. Dit kan een trigger zijn om verder in te zoomen op productieniveau om te achterhalen waarom een specifieke periode een relatief lage omzet per batch heeft ten opzichte van andere periode(s).

Let op: alle data in onderstaande dashboards zijn volledig geanonimiseerd. De getallen hebben geen relatie met de daadwerkelijke situatie bij Cyclotron en dienen enkel ter illustratie.

Productie is de core-business van Cyclotron. Om de business goed te kunnen sturen willen ze ten alle tijden zicht hebben op de verhouding tussen de begrotingen, daadwerkelijke productie en uiteindelijke facturatie. 

Met dit overzicht kan Cyclotron in één oogopslag zien welk percentage van de productie is gefactureerd, het succespercentage van de productie en het succespercentage van de leveringstijden. Vervolgens is het mogelijk om per periode of per klant weer in te zoomen. Zo kan er achterhaald worden of er bepaalde klanten zijn waarbij de levering vaker te laat is. Dat biedt weer inzicht om vervolgens naar de planning van de logistieke afdeling te kijken. Ook op facturatie niveau is het mogelijk om in te zoomen naar de klant om zo te kijken of de backoffice nog wat achterstallig werk heeft weg te werken.

Productie op batch niveau 

Let op: alle data in onderstaande dashboards zijn volledig geanonimiseerd. De getallen hebben geen relatie met de daadwerkelijke situatie bij Cyclotron en dienen enkel ter illustratie.

Dankzij de hoge mate van detail in de data ontstaat de mogelijkheid om in te zoomen op batch niveau in het productieproces. Op basis daarvan kan precies gekeken worden hoeveel er is geproduceerd, hoeveel er goed is voor de verkoop, wat er besteld is en hoeveel er is geleverd. 

Zo is er in de scatter plot (rechts onder) te zien dat er een aardige lineaire lijn te is tussen de verhouding geproduceerd en gefactureerd. Dat betekent dat naar mate een batch groter wordt en dus meer productie oplevert dit zich ook door vertaald naar de facturatie. De uitschieters die hier en daar te zien zijn kunnen interactief worden geselecteerd om vervolgens die specifieke batch nog eens uit te lichten om te achterhalen wat daar precies is gebeurd.  

Zo is er volledig inzicht in financiën, productie, verkoop en logistieke leveringen. Allemaal vanuit een interactief dashboard.

Meer weten over dit project

Ruben Monster

Co-founder & BI Consultant
06 42 6776 42