Power BI Sales dashboard

Intern

Tech: Power BI

Voor deze klantcase gaan wij de salesprestaties voorspelbaar maken met realtime inzicht in de KPI’s. Het dashboard is een demo, gebaseerd op een dashboard van een van onze klanten, een softwareontwikkelaar.

De huidige managementrapportages van de klant komen uit Exact Online en Excel. Terwijl de onderneming groeit, blijft het inzicht in de bedrijfsresultaten beperkt en statisch. Zo is met Excel een hele klus om te rapporteren hoeveel van welke producten er wanneer aan welke klant is verkocht.

Live Power BI dashboard inzien

Overzicht KPI dashboard

Het KPI Dashboard bevat het overzicht van de belangrijke sales KPI’s. Zo kan het MT altijd sturen op actuele cijfers vanuit Power BI.

Het KPI Dashboard laat zien hoe de lopende maand zicht verhoudt tot het lopende jaar én wat er nog aan deal waar in de pijplijn zit en in welke fase de deals zich bevinden. 

Regio Sales dashboard

In dit Power Bi rapportage vind je sales informatie per regio. De volgende vragen zou je met dit rapporatage kunnen beantwoorden 

 • Hoeveel waarde zit er in de pijplijn en in welke fase bevinden de deals zich? 
 • Hoe is de pijnlijn waarde verdeeld over de maanden? 
 • Wanneer is de verwachting dat deals gesloten (won/lost) worden? 
 • Hoeveel deals (in %) hebben we al gewonnen en verloren? 
 • Hoe verhoudt de salescyclus zich historisch gezien? 
 • Hoe verhoudt de hitrate zich historisch gezien? 

Sales Detail dashboard

Elk MT meeting of weekly met het salesteam kunnen er vragen worden gesteld en direct worden beantwoord, zoals:

 • Als de salescyclus korter wordt komt dat omdat de gemiddelde dealsize kleiner wordt? 
 • Uit welke producten is mijn pijplijn opgebouwd ?
 • Hoe verhoudt de waarde van mijn pijplijn zich vs het budget?
 • Wat zou de verhouding moeten zijn o.b.v. van de hitrate?
 • Hoe verhouden de actuals zich vs budget? Loop ik voor of achter? En op welk product? 
 • Uit welke producten zijn mijn actuals(won) opgebouwd?
 • Hoe ziet er forecast eruit vs Budget? Is dit reëel versus mijn pipeline dekking in combinatie met mijn hitrate en salescyclus?

Actuals vs Budget Dashboard

Met dit power bi dashboard zie je hoe de diverse producten en omzet stromen zich verhouden vs budget. Met de verschillende visualisaties is het in één overzicht duidelijk hoe men ervoor staat en waar nog extra aandacht nodig is.

Medewerker Prestatie Dashboard

Het linker grafiek laat de verhouding zien tussen de hitrate per medewerker en de pipeline waarde van de medewerker. Van medewerkers met een hoge hitrate en een hoge pipeline wordt verwacht dat ze een groot deel hun pipeline om kunnen zetten in won deals. Van medewerkers met een lage pipeline wordt verwacht dat ze hun netwerk gaan aanspreken om de pipeline te vullen met prospects. Door de muis op een specifieke medewerker te plaatsen, zoals in het linker grafiek, zijn de details meteen zichtbaar.

Het rechter grafiek laat het vergelijk zien tussen de gemiddelde sales cyclus vesus de gemiddelde dealsize. In de ideale situatie doet een medewerker grote deals in een zo kort mogelijke tijd. Verkoopt een medewerker kleine deals met een korte doorlooptijd of grote deals met een langere doorlooptijd? 

Meer weten over dit project

Ruben Monster

Co-founder & BI Consultant
06 42 6776 42