Jesse Honselaar
BI Consultant

Power BI tip: een tooltip voor je filter context

Power_bi_tip_tool_tip_filter_context-1024x579-1

Less = more. Vooral als het op dashboards aankomt.

Elk rapportage die je maakt vraagt om de juiste balans van informatie en detailniveau. Een veel voorkomend gebruik is de tooltip om extra details te tonen bij een grafiek of KPI.

Maar… een tooltip werkt niet op je filter context. Het werkt alleen op grafieken zelf. Terwijl er veel scenario’s zijn waar je details zou willen tonen over je filter context.

Voorbeeld: winkeldetails van je vestiging filters in een verkooprapportage

Je hebt een rapport met de prestaties van al je vestigingen. Het rapport toont een tiental KPI’s die samen een totaalbeeld geven van de prestaties. Meer informatie, zou het rapport te druk maken.

Terwijl je het rapport filtert op vestiging X is het wel handig om een aantal overkoepelende details van die vestiging te zien in een tooltip. Details die je niet perse continue in beeld nodig hebt, maar die je handig zijn om te kunnen tonen. Bijvoorbeeld de locatie, de manager die het runt, een telefoonnummer of het aantal productcategorieën aanwezig in die winkel.

Hieronder laat ik je zien hoe ik het toch voor elkaar heb gekregen om die informatie te tonen in een tool tip, over je filter context.

Een tooltip voor je filter context

Stap 1 | Maak een measure aan die niks anders bevat dan de tekst die je op de header wil tonen. In het geval van dit voorbeeld is het “Store Details”.

Stap 2 | Plaats een card onder je filters en voeg je measure toe aan die card. Deze toont nu de tekst van je measure in plaats van een getal.

Stap 3 | Zorg dat de filters waarover je details wil zien, in dit geval de vestiging filters, je card filteren. Hierdoor worden de filterwaarde aan je card overgebracht.

Stap 4 | Maak een apart tabblad waar je de detailinformatie visualiseert die je wil tonen in je tooltip.

Stap 5 | Zet de tooltip toggle aan op je card. Deze toont nu een tooltip met je gewenste details over je filter context.

Meer weten over dit project?

ayb4nov-513s
ayb4nov-513s

Jesse Honselaar

BI Consultant