Ruben Monster
Co-founder & BI Consultant

De Data & Business Intelligence trends voor 2022

Data_en_Business_Intelligence_trends_2022

Terwijl ons team rustig aan het opstarten was in de eerste week van januari, ontstond er een luchtig gesprek over de BI-trends voor 2022. Wat zich vervolgens al snel ontwikkelde tot een wedstrijdje ‘’Wie maakt de meest accurate voorspelling?’’.

Dit bracht ons op het idee om al onze voorspellingen op een rijtje te zetten en met de buitenwereld te delen. Aan het einde van het jaar zullen we natuurlijk ook terugkijken op wat écht is uitgekomen van deze voorspellingen.

We zijn ook benieuwd hoe jullie hiernaar kijken en welke aanvullingen jullie hebben; laat het ons weten in de reacties onderaan deze pagina.

Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen die wij zien voor 2022. Dit baseren we op wat er gebeurt bij onze klanten, wat we zien in de markt, wat we horen van onze partners, input die we krijgen vanuit ons netwerk en trends die we online zien. We verdelen deze ontwikkelingen in drie categorieën:

  1. Technologie
  2. Arbeidsmarkt
  3. Volwassenheid van de markt

De 5 grootste technologische BI-trends

1. Microsoft blijft ver vooroplopen

Microsoft blijft voorlopig koploper in het BI-veld en zal zijn marktaandeel blijven vergroten. Wij verwachten dit duidelijk terug te zien in het Business Intelligence Magic Quadrant van Gartner op 15 februari.

2. Data Science wordt toegankelijker voor de massa

Door de continue verbetering van tooling zoals o.a. Azure Machine Learning wordt het voor de massa steeds toegankelijker om zelf complexe analyses te draaien en aan de slag te gaan met Data Science.

3. Het begin van het einde van standalone BI-oplossingen

De markt wordt steeds volwassener op het gebied van BI, wat logischerwijs betekent dat organisaties hun data vanuit alle verschillende applicaties willen integreren. Wij verwachten daarom dat steeds meer organisaties afscheid nemen van standalone BI-oplossingen; 2022 is het begin van het einde.

4. Grote vraag naar near-realtime inzichten

De behoefte aan near-realtime inzicht gaat dit jaar hard groeien. Een dagelijkse verversing in de nacht voorziet onvoldoende in de rapportagebehoefte; meerdere malen per dag of zelfs eens per uur wordt ‘het nieuwe normaal’.

5. Hybride oplossingen als standaard

Oplossingen waarbij een Data Lake en een Data Warehouse naadloos samenwerken beginnen standaard te worden; ook kleinere organisaties zullen hier in de komende jaren op overgaan.

De 5 grootste arbeidsmarkt-trends

1. De vraag naar data-functies groeit nog harder

De vraag naar data-functies gaat nog harder toenemen. Zo zijn 3 van de top 15 snelst groeiende functies op LinkedIn Nederland, data gerelateerde functies. Ondertussen kan de pool, voornamelijk op medior en senior niveau, niet hard genoeg meegroeien. Organisatiecultuur wordt daarmee dé allesbepalende factor om de ‘war for talent’ te winnen.

2. Steeds meer BI-freelancers

De steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de BI-professional het voor het uitkiezen heeft. In de hoop om meer grip te krijgen op hun werk en er financieel op vooruit te gaan, zien wij een grote toename in BI-professionals die gaan freelancen.

3. Business Intelligence & Data Science beginnen te fuseren

De domeinen Business Intelligence en Data Science groeien steeds dichter naar elkaar toe. Ze zullen nog niet volledig fuseren dit jaar, maar het betekent wel dat BI’ers meer basis-skills moeten ontwikkelen zoals statistiek. Data Scientisten moeten op hun beurt meer kennis en skills ontwikkelen over databases en SQL.

4. Gigantische instroom in het Data- en BI-vakgebied

Wij zien een gigantische instroom van junioren in het Data- en BI-vakgebied. Dit is te merken aan de hoeveelheid sollicitanten met een junior profiel, een grote toename in trainingen op het gebied van BI, het aantal aanvragen voor traineeships en het aantal mensen die hun eerste Azure Fundamentals training behalen. Dit is goed nieuws voor de arbeidsmarkt en biedt veel kansen voor organisaties om talent zelf op te leiden in plaats van alleen te (laten) recruiten.

5. Dashboarding absolute must-have vaardigheid voor elke controller

De rol van BI-specialist (dashboardspecialist) wordt een standaard onderdeel van elk Finance-team binnen het mkb. En vooral Power BI wordt een standaard skill die aan elke (business) controller gevraagd zal worden.

De 5 grootste trends in de BI-volwassenheid van de markt

1. Kwaliteit van data wordt topprioriteit van elke organisatie

Bijna elke organisatie krijgt vanuit de business steeds meer vraag naar het verbeteren van datakwaliteit. Het gevolg is dat systemen en processen zich moeten aanpassen aan de rapportage-eisen in plaats van andersom. Rapportages om die processen en de kwaliteit van data te monitoren, worden een best practice.

2. Master Data Management is het belangrijkste thema van het jaar

De meerderheid van de organisaties groeit naar de BI-volwassenheidsfase ‘centralised’ (zie ons BI Maturity Model). Dit betekent dat ze hun BI bedrijfsbreed gaan organiseren. Daarmee wordt, naast de kwaliteit van data, de synchronisatie van data over de organisatie dé grote uitdaging. Master Data Management wordt in 2022 een van de belangrijkste thema’s. Wij verwachten dat iedereen dit jaar over MDM praat.

All Your BI Business Intelligence Maturity Model: vanaf de fase Centralised krijgt iedere organisatie te maken met het thema MDM

3. Agile wordt de standaard binnen het BI-vakgebied

De agile filosofie en way of working wordt ook binnen het BI- vakgebied de standaard. Het is net zoals bij IT en software een noodzaak om BI succesvol te implementeren en door te ontwikkelen.

4. Dashboards worden een commodity

Bijna iedereen heeft inmiddels wel een vorm van een dashboard: binnen Power BI, Excel of in een CRM- / ERP-pakket. In 2022 zal iedereen vooral moeten leren hoe je actiegerichte inzichten uit al die data haalt. Data-storytelling wordt daarmee echt een veel gevraagd specialisme.

5. Business Intelligence wordt gezien als winst-optimalisator

Waar BI voorheen nog als kostenpost werd gezien, maakt BI nu eindelijk de omslag naar ‘winst-optimalisator’. Wij zien dit vooral terug bij de grote organisaties die steeds meer geld investeren in hun data-infrastructuur en data-teams. Data wordt steeds meer gezien en behandeld als een asset. Sommige organisaties zijn zelfs al zo ver dat ze met hun data nieuwe diensten en producten weten te ontwikkelen waarmee ze direct hun data kapitaliseren.

De balans opmaken

Aan het einde van dit jaar zullen wij deze lijst er weer bij pakken om te kijken welke voorspellingen klopten en waar we er toch naast bleken te zitten. Natuurlijk zullen we ook die bevindingen delen.

Join the fun! Welke Data- & BI-trends zie jij voor komend jaar? Of waar ben jij kritisch over? Laat het ons weten in de reacties.

Meer weten over dit project?

ayb4nov-513s
ayb4nov-513s

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.